lunes, 23 de mayo de 2011

Manifesto de #AcampadaPonteareas

MANIFESTO:

Despois de 33 anos da aprobación da Constitución Española de 1978 estamos descontentos co xeito pouco democrático no que os representantes políticos acostuman a tomar as decisión que nos afectan a todos e todas.

Tras quedar sobradamente demostrado que os representantes dos cidadáns, unha vez elixidos lexislan sen ter en conta a quen están a representar, vemonos na obriga e na responsabilidade de facer un chamamento a democratización do estado.

Pensamos que o único xeito de recuperar a nosa soberanía é limitar a capacidade lexislativa de Congreso e Goberno, dos parlamentos das Comunidades autónomas e dos Plenos dos Concellos.

Cremos que é viable adoptar un consenso entre todos os cidadáns para mudar esta realidade.

Convocamos a tódos os cidadáns, organizacións sociais, sindicatos e partidos políticos, sexa cal sexa a súa filosofía a debater con nos e apoiar a nosa postura democratizadora ou a convencernos dos nosos erros.

Estamos dispostos a seguir nesta praza ata que teñamos un acordo de todos e ata que o fagamos realidade, indefinidamente.

Ademais continuaremos esta mobilización pacífica ata que todos os detidos e sancionados nos primeiros días desta  acción cidada, teñan garantida a retirada das sancións e denuncias que pesan sobre eles.

Ponteareas a 22 de maio de 2011

--------------------------------------------------
MANIFIESTO:


Después de 33 años de la aprobación de la Constitución Española de 1978 estamos escontentos con la manera poco democrática en que los representantes políticos acostumbran a tomar las decisiones que nos afectan a todos y todas.


Tras quedar sobradamente demostrado que los representantes de los ciudadanos, una vez elegidos legislan sin tener en cuanta a quien están representando, nos vemos en la obligación y en la responsabilidad de hacer un llamamiento por la democratización del estado.


Pensamos que la única forma de recuperar nuestra soberanía es limitar la capacidad legislativa del Congreso y del Gobierno, de los parlamentos de las Comunidades autónomas y de los plenos de los Ayuntamientos.


Creemos que es viable adoptar un consenso entre todos los ciudadanos para cambiar esta realidad.


Convocamos a todos los ciudadanos, organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos, sea cual sea su filosofía a debatir con nosotros, a apoyar nuestra postura democratizadora o a convencernos de nuestros errores.


Estamos dispuestos a seguir en esta plaza hasta que tengamos un acuerdo de todos y hasta que lo hagamos realidad.


Además continuaremos esta movilización pacífica hasta que todos los detenidos y sancionados en los primeros días de esta acción ciudadana tengan garantizada la retirada de las sanciones y denuncias que pesan sobre ellos.


Ponteareas, 22 de mayo de 2011

1 comentario:

  1. As novas da acampada mais recentes están no facebook. en pouco tempo poremos aquí tamen.

    ResponderEliminar